file:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/logo.jpg
file:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/blu_bar.gif
file:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m_left.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m1p.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m2n.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m3n.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m4n.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m5n.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m6n.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m7n.giffile:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/m_right.gif
file:///home/pawel/Desktop/Dokumenty/Strona%20internetowa/grafika/blu_bar.gif
Układ jezdny pojazdów szynowych


   Układem jezdnym albo układem biegowym pojazdu szynowego nazywa się zespół elementów konstrukcyjnych, których zadaniem jest utrzymanie pojazdu szynowego w torze i zapewnienie odpowiednich właściwości biegowych (niski poziom drgań, bezpieczeństwo jazdy, odpowiednia miękkość usprężynowania).

Do układu biegowego zalicza się takie elementy jak:
  • zestawy kołowe
  • maźnice
  • łożyska
  • usprężynowanie
  • rozwiązania prowadzenia zestawów kołowych
  • tłumiki drgań
    Obecnie w budowie elementów zawieszenia i prowadzenia obserwuje się duże zmiany. Coraz rzadziej można spotkać pojazdy pasażerskie oparte na klasycznych wózkach z belką bujakową, a wagony bezwózkowe używane są jeszcze tylko do transportu towarów. Także sprężyny i prowadzenie zestawów kołowych są ciągle ulepszane celem poprawy spokojności jazdy przy dużych prędkościach.
Właśnie zwiększanie prędkości jazdy jest obecnie i będzie w najbliższej przyszłości głównym celem konstruktorów pojazdów szynowych.

   W tym dziale można zapoznać się z budową  najważniejszych elementów układów biegowych pojazdów szynowych. Przedstawiłem tu też najpopularniejsze konstrukcje wózków wagonów pasażerskich i towarowych.


Wózek EZT EN95 z prowadzeniem gumowo-metalowym


Zestawy kołowe | Usprężynowanie | Prowadzenie | Tłumiki | Wózki pasażerskie | wózki towarowe
Copyright © 2007 Paweł Karmowski zrobione w: Document made with Nvu